ارسال کالا به سه روش برای مشتریان عزیز انجام خواهد شد

 روش اول

تحویل کالا از محل شرکت واقع در استان یزد  پس از ارائه مستندات خرید از سایت به فروشگاه شرکت نوید زراعت ایساتیس

روش دوم

ارسال توسط پست به شرط آن که وزن کل محموله کمتر از ۳۰ کیلوگرم باشد با شرط اینکه شامل ممنوعیت ( ارسال مایعات ) پستی نگردند  در این گونه موارد های در صورت بروز محموله به روش سوم برای مشتری ارسال خواهد شد

روش سوم

در این روش برای مرسولات وزن بالای ۳۰ کیلوگرم استفاده می شود که توسط باربری و به روش پس کرایه ارسال خواهد شد