کارشناسی تخصصی کشاورزی (باغ ، مزرعه ، گلخانه)

مدیریت صحیح باغات پسته

شرکت نوید زراعت ایساتیس با کادری مجرب و حرفه ای اقدام به انجام خدمات کارشناسی و بازدید می نماید

انجام خدمات کارشناسی تخصصی و تضمینی ویژه برای پسته کاران انجام می شود

برای عقد قرارداد تضمین افزایش محصول بایستی حتما کارشناسان ما از نزدیک شرایط زمین را بررسی کند

ارائه نظر اولیه جهت رفع مشکالات مقطعی برای اولین بار بدون وجه می باشد

لطفا فرم ذیل را با دقت پر کرده و برای ما ارسال نمایید

برای مشاهده فرم لطفا وارد حساب کاربری خود شوید