مشاهده همه 36 نتیجه

چای خشک

سوسک میوه‌خوار انجیر

گموز پسته

قهوه

نماتد ریشه گرهی

کرم سفید ریشه

انجیر خشک

بادام زمینی

کشمش

توت

فندق

گردو

بادام

پسته

زعفران

پروانه جوانه‌خوار پسته

پروانه پوستخوار پسته

پروانه برگخوار سفید پسته

پروانه برگخوار خاکستری

پروانه هلیوتیس

سن‌ پسته

سوسک سرشاخه خوار پسته

سوسک طوقه‌خوار پسته

کرم گلوگاه انار

سرخرطومی پسته

سپردار واوی پسته

شب‌پره هندی

شته چین دار برگ پسته

کنه گالی پسته

بالشتک پسته

زنبور مغزخوار طلایی پسته

زنبور مغزخوار سیاه پسته

زنجره پسته

پروانه مغز‌خوار پسته

پروانه چوب‌خوار پسته

پسیل پسته