وبلاگ

آفت کلیدی پسیل پسته

پسیل

آفت کلیدی پسیل پسته – شیره خشک پسته؟

⁉ اهمیت و کنترل پسیل پسته در انتهای فصل رشدی درختان پسته ؟

با رسیدن به ماه های انتهایی فصل رشد درختان پسته کنترل آفاتی مانند پسیل اهمیت بیشتری پیدا می کند.

●   در سال های اخیر پارامترهایی مانند تداخل نسل آفت سبب بروز نابسامانی هایی در کنترل این آفت در برخی نقاط پسته کاری گردیده و به طور مشخص این آفت به سختی کنترل می شود یا باغداران از عهده ی کنترل آن بر نمی آیند.

●   در شرایطی مانند سالیان اخیر کاربرد هیچ سمی در هر نوع تقسیم بندی و قابلیتی کارایی لازم را نخواهد داشت و طبیعتا افرادی که تاکنون از محلول پاشی با ترکیبات کودی خاص از جمله گوگرد بجای کاربرد سموم پرخطر استفاده کرده اند موفق تر هستند.

⬅️  توصیه می شود در فصول باغی/زراعی برنامه های محلول پاشی کودی در دستور کار قرار داده شود و حداقل 3 نوبت محلول پاشی غذایی که در برنامه های تغذیه ای تکمیلی ضروری است انجام شود.

محلول پاشی های متناوب می تواند کاهنده جمعیت پسیل پسته و بهبود بخش شرایط درختان در سال جاری و سالیان آتی باشد و بعضا کاربرد سم ضرورتی ندارد. 

 

〉بیشتر بخوانید: جهت مشاهده مطلب پسیل پسته کلیک کنید.

 

 

خسارت پسیل پسته در باغات پسته؟

حساس ترین مرحله خسارت پسیل در درختان پسته زمانی است که میوه ها شروع به مغز بستن می کنند و این دوره حساس تا اوایل شهریور ادامه خواهد داشت .

بصورت کلی دوره پرشدن مغز از مراحل حساس نسبت به خسارت پسیل پسته است .

●   شکرک های ناشی از تغذیه پسیل پسته که بر روی برگ ها و در خسارت های شدید در زیر درختان دیده می شوند در اصل مواد غذایی هستند که باید به مصرف درخت و میوه ها برسند.

کربوهیدرات ها ، اسیدآمینه ها و آبی که آفت پسیل پسته از درختان دریافت کرده بصورت شکرک از انتهای بدن حشره دفع می شود.

☘ چنانچه پسیل پسته در باغات کنترل نشود رشد مغز دچار نقصان شده و حتی گاها متوقف می شود.

نیم مغز شدن و یا افزایش تعداد پسته های ناخندان یکی از عوارض تغذیه پسیل از درختان است.

مشکلی که در ادامه روند رشد و فعالیت درختان در طول فصل بوجود می آید ریزش زودتر از موعد برگ های درختان در باغات آفت زده است .

☘ ریزش زود تر از موعد برگ های درختان در اثر خسارت پسیل پسته می تواند محصول دو سال متوالی را تحت تاثیر قرار دهد.

این رویداد بخصوص در باغاتی که مدیریت ضعیف تری دارند و بویژه در شرایط کمبود آب و تغذیه نامناسب قرار دارند شدیدتر است .

در این باغ ها در سال دوم نیز درختان رشد مناسبی نخواهند داشت و بدین ترتیب محصول سال سوم نیز تحت تاثیر قرار مي دهد.

 

مهندس مهرپرور کارشناس ارشد حشره شناسی
 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط