وبلاگ

گوگرد پاشی

گوگرد پاشی؟

نحوه استفاده از گوگرد برای گردپاشی باغات پسته؟

حتما باید هنگام ریختن گوگرد پودر به داخل سم پاش از الک ریز عبور داده شود و بعد داخل سم پاش ریخته شود.
✔ سم پاش حتما همزن داشته باشد.
✔ بهترین قطر نازل سرلانس بین ۲ تا ۲.۵ می باشد.
✔ در هزار لیتر آب ۴۰ تا ۶۰ کیلو گوگرد توصیه می شود.
✔ برای ارقام بادامی مانند: رقم اکبری، احمدآقایی و سفید فیض آباد با توجه به حساسیت از دوز پایین تر استفاده گردد.
✔ گوگرد باید در چند مرحله به تانکر اضافه گردد.
✔ ریکا در معلق ماندن گوگرد موثر است، پس همراه گوگرد یک لیتر در هزار ریکا استفاده گردد.
✔ بهتر است تانکر کاملا پر نگردد و سر خالی باشد تا همزدن و معلق نگه داشتن گوگرد بهتر انجام شود.
✔ گوگرد پاشی درختان پسته بهتر است در زمانی که دمای زیر ۴۰ درجه هست استفاده شود.
✔ با سایر سموم مخلوط نشود بهتر است.
✔ با روغن ها مخلوط نگردد و قبل و بعد از آن به مدت ۲۵ تا ۳۰ روز از روغن استفاده نشود، چون باعث ایجاد مسمومیت می شود.

 

 


✔ گوگرد پاشی درختان پسته بهتر است در شب هنگام و خنکی هوا پاشیده نشود، چون احتمالا تصعید نمی گردد.
✔ بهترین زمان پاشش ۶ صبح تا ۱۱ و در بعد از ظهر ۴ تا ۸ شب می باشد.
✔ گوگردهای پایه نفتی به دلیل خلوص و سرعت تصعید بالاتر بهتر از گوگردهای بر پایه گازی می باشند.
✔ در جمعیت پایین پوره ها پاشیده شود، در صورت شکرک و تداخل نسل احتمال موفقیت کمتر می گردد.
✔ با توجه به آتش زا بودن گوگرد توصیه می شود که باقیمانده گوگرد در ته تانکر دور از باغ معدوم گردد.

 

 

سوختگی پسته در اثر گوگرد پاشی؟

✔ به دلیل تیرک نمودن ذرات معلق گوگرد به دلیل سر لانس نامناسب و ضربه زدن به میوه ایجاد می گردد.(مانند اثرات ضربه ای بادهای شن آور)
? برای جلوگیری از سوختگی توصیه می شود نازل در بیرون از باغ تنظیم گردد تا پاشش پودری ایجاد گردد و سپس وارد باغ گردد.
? در صورت تیرک نمودن مجدد نازل ها، توصیه می شود قطر نازل اضافه تر گردد تا از ضربه زنی به میوه های پسته و سوختگی آن جلوگیری گردد.

 

مسعود مهرپرور کارشناس ارشد گیاهپزشکی

 

 

 

〉سبد خرید: جهت مشاهده قیمت و خرید گوگرد پودری کلیک کنید.

 

 

〉سبد خرید: جهت مشاهده قیمت و خرید گوگرد مایع کلیک کنید.

 

 

 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط