وبلاگ

گوگرد پاشی

⁉ نحوه استفاده از گوگرد برای گردپاشی باغات پسته؟

✔ حتما باید هنگام ریختن گوگرد پودر به داخل سم پاش از الک ریز عبور داده شود و بعد داخل سم پاش ریخته شود.
✔ سم پاش حتما همزن داشته باشد.
✔ بهترین قطر نازل سرلانس بین ۲ تا ۲.۵ می باشد.
✔ در هزار لیتر آب ۴۰ تا ۶۰ کیلو گوگرد توصیه می شود.
✔ برای ارقام بادامی مانند: رقم اکبری، احمدآقایی و سفید فیض آباد با توجه به حساسیت از دوز پایین تر استفاده گردد.
✔ گوگرد باید در چند مرحله به تانکر اضافه گردد.
✔ ریکا در معلق ماندن گوگرد موثر است، پس همراه گوگرد یک لیتر در هزار ریکا استفاده گردد.
✔ بهتر است تانکر کاملا پر نگردد و سر خالی باشد تا همزدن و معلق نگه داشتن گوگرد بهتر انجام شود.
✔ گوگرد پاشی درختان پسته بهتر است در زمانی که دمای زیر ۴۰ درجه هست استفاده شود.
✔ با سایر سموم مخلوط نشود بهتر است.
✔ با روغن ها مخلوط نگردد و قبل و بعد از آن به مدت ۲۵ تا ۳۰ روز از روغن استفاده نشود، چون باعث ایجاد مسمومیت می شود.

 

 


✔ گوگرد پاشی درختان پسته بهتر است در شب هنگام و خنکی هوا پاشیده نشود، چون احتمالا تصعید نمی گردد.
✔ بهترین زمان پاشش ۶ صبح تا ۱۱ و در بعد از ظهر ۴ تا ۸ شب می باشد.
✔ گوگردهای پایه نفتی به دلیل خلوص و سرعت تصعید بالاتر بهتر از گوگردهای بر پایه گازی می باشند.
✔ در جمعیت پایین پوره ها پاشیده شود، در صورت شکرک و تداخل نسل احتمال موفقیت کمتر می گردد.
✔ با توجه به آتش زا بودن گوگرد توصیه می شود که باقیمانده گوگرد در ته تانکر دور از باغ معدوم گردد.

 

 

⁉ سوختگی پسته در اثر گوگرد پاشی؟
✔ به دلیل تیرک نمودن ذرات معلق  گوگرد به دلیل سر لانس نامناسب و ضربه زدن به میوه ایجاد می گردد.(مانند اثرات ضربه ای بادهای شن آور)
????️ برای جلوگیری از سوختگی توصیه می شود نازل در بیرون از باغ تنظیم گردد تا پاشش پودری ایجاد گردد و سپس وارد باغ  گردد.
????️ در صورت تیرک نمودن مجدد نازل ها، توصیه می شود قطر نازل اضافه تر گردد تا از ضربه زنی به میوه های پسته و سوختگی آن جلوگیری گردد.

 

جهت مشاهده قیمت و خرید گوگرد پودری اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده قیمت و خرید گوگرد مایع اینجا کلیک کنید.

مهندس مهرپرور

 

 

پست های مرتبط