وبلاگ

کوددهی زمستانه

⇐ کوددهی زمستانه ؟

عمليات كوددهي زمستانه؟

فصل زمستان كه هنگام خواب ريشه‌هاي درخت است، بهترين زمان و فرصت براي تغذيه و اصلاح خاك محسوب می‌شود.

تغذيه زمستانه شامل مصرف كودهاي فسفره، پتاسه و ريزمغذي ها (به صورت سولفات) و كوددامي است.

به دليل تحرك كم كودهاي پتاسيمي و فسفره، و همچنين سولفات هاي عناصر كم‌مصرف، پخش اين عناصر در عمقي كه حداكثر فعاليت ريشه درآن وجود دارد توصيه مي‌شود.

از آنجایی که درخت پسته بيش از 80 درصد آب و غذاي مورد نياز خود را از عمق 40 تا 80 سانتي متر جذب مي‌كند، و ظرفيت تثبيت خاك نیز در بيشتر مناطق پسته‌كاري، بالا است، لذا دادن كود در سطح زمين و هفت بيل‌كردن، كودها را حداكثر در عمق 20سانتي متري كه هيچ ريشه فعالي وجود ندارد قرار مي‌دهد.

بنابراین روش مناسب برای تغذیه «چالکود» است.

 

محل حفر چاله؟

چاله ها باید در نزدیکی تنه درختان حفر شود. این چاله ها در 1/3 قسمت انتهای سایه انداز درختان حفر شود.

 

〉بیشتر بخوانید: جهت مشاهده مطلب نمونه برداری خاک کلیک کنید.

 

تعداد چاله؟

در مجموع برای درختان میوه بیش از 10 سال دو تا چهار چاله برای هر درخت توصیه می شود.

در باغ های پرتراکم تعداد به یک چاله بین هر دو درخت محدود می گردد.

 

قطر و عمق چاله؟

قطر چاله ها بین 30 تا 50 سانتی متر خواهد شد. عمق چاله بستگی به عمق پراکنش ریشه های درخت دارد، در عمل به طور معمول عمق 40 تا 50 سانتی متری مناسب می باشد.

 

 

‌چگونگی پر کردن چاله ها؟

يك لايه كود حيواني پوسيده به ضخامت تقريبي 10 سانتي متر در كف كانال ریخته، یک لایه با مقادير توصيه شده كودهاي شيميايي روی آن پاشیده و مجددا با يك لايه كود حيواني پوسيده تکمیل شود(حالت ساندویجی). این كانال بايد حداكثر تا دهه اول اسفند ماه با خاك پر شود.

  • در زمان چال‌کود باید درخت در خواب کامل باشد، یعنی بعد از خزانِ درخت تا یک ماه قبل از بیدار شدن درختان

 

مسعود مهرپرور کارشناس ارشد گیاهپزشکی

 
بازگشت به لیست

مطالب مرتبط