وبلاگ

کاربرد کود سیلیکات پتاسیم در کشاورزی

سیلیکات پتاسیم

⇐کاربرد کود سیلیکات پتاسیم در کشاورزی؟

اثرات محلول‌پاشی سیلیکات پتاسیم؟

☘ مطلوب شدن و افزایش اندازه و وزن دانه، عطر و طعم میوه، خاصیت افزایش ماندگاری میوه

☘ بالا بردن سیستم ایمنی گیاه

☘ مقاوم شدن درختان باغی در برابر انواع آفت های باغی و مهاجم

☘ افزایش مقاومت به آفاتی نظیر: مانند کرم ساقه خوار، مگس جالیز، مگس سفید، شته، کنه، تریپس و …

☘ افزایش مقاومت برنج در برابر بیماری هایی نظیر: بلاست برنج، شیت بلایت، پژمردگی ورتیسیلیومی، سفیدک پودری و …

☘ افزایش مقاومت فوق العاده باغات در مقابل تنش های محیطی نظیر تنش گرمایی، تنش سرمایی و شوری خاک

☘ تقویت کننده دیواره سلولی گیاه با تشکیل یک سد فیزیکی در برابر نیش حشرات، کپک و قارچ به عنوان عایق

☘ افزایش سایز محصول به دلیل وجود پتاسیم

☘ افزایش فتوسنتز گیاه

☘ کنترل تعریق و کاهش تعرق گیاه

☘ بهبود رشد زایشی، ارتقاء عملکرد محصول از طریق طویل کردن خوشه و افزایش وزن دانه

☘ کاهش ورس (خوابیدگی) در غلات به ویژه در مزارع برنج و گندم

☘ استحکام ساقه ­ها

☘ نگهداری گیاه در جهتی که حداکثر نور را جذب کند.

یکی از مهم ترین مزیت های کودهای مایع سیلیس دار مانند سیلیکات پتاسیم، کاهش آبشویی کودهای نیتروژنه و افزایش کارایی استفاده از آن به وسیله گیاه می باشد.

 

〉سبد خرید: جهت مشاهده قیمت و خرید سیلیکوکارب کلیک کنید.

 

✔ محلول‌ پاشی سیلیکات پتاسیم در اواخر خردادماه و تیرماه در باغات پسته در کاهش خسارت سرسوختگی پسته، پوکی، سقط جنین و افزایش پرکردن مغز پسته موثر می‌باشد.

 

سیلیکات-پتاسیم

 

اهمیت عنصر سیلیسیم در گیاهان؟

⬅️ سیلیسیم یکی از عناصر مفید برای گیاهان به شمار می رود و دومین عنصر فراوان پوسته زمین می باشد.

⬅️ سیلیسیم از طریق افزایش جمعیت موجودات ذره بینی خاک حاصلخیزی خاک را نیز افزایش می دهد.

⬅️ سیلیسیم باعث رشد رویشی و افزایش تولیدات ماده خشک شده و ضخامت، سفتی و ایستادگی برگ‌های گیاه را افزایش می‌دهد.

⬅️ سیلیسیم قابلیت استفاده از فسفر را افزایش داده و سبب کاهش قابلیت استفاده بیش از حد از نیتروژن در گیاه می شود.

⬅️ سیلیسیم تجمع بیش از حد فسفر که باعث مسمومیت گیاه می شود را کاهش داده و باعث جلوگیری از بروز کمبود ناشی از زیادی فسفر می شود.

استفاده از کودهای حاوی سیلیس مانند سیلیکات پتاسیم با تقویت دیواره سلولی و رسوب در فضای سلولی از تغذیه ی حشراتی مانند پسیل پسته جلوگیری می کند.

 

⁉ نتایج مطالعات و تحقیقات بدست آمده کاربرد کود سیلیکات پتاسیم در محلول‌پاشی؟

⬅️ طبق نتایج آزمایشات انجام شده در باغات پسته دامغان، محلول پاشی سیلیکات پتاسیم بر روی رقم شاه پسند سبب کاهش 40% پوکی و 58% عارضه سوختگی در اوج گرمای تابستان می شود.

● کاربرد کود سیلیکات پتاسیم با غلظت 2 در هزار منجر به افزایش وزن کل در رقم اکبری 16/9 گرم نسبت به شاهد شده است.

● در اثر مصرف کود سیلیکات پتاسیم میزان وزن بدون پوست در رقم اکبری 16/57 گرم نسبت به شاهد و وزن خشک 6/69 گرم نسبت به شاهد افزایش معناداری را داشته است.

● محلول پاشي 2 ليتر سيليکات پتاسيم در هزار لیتر آب بر روي گیاه برنج در مرحله پنجه دهی برای کسب بيشترين عملکرد دانه، نتایج قابل قبولی را داشته است.

از نتایج بدست آمده مشخص شده است که استفاده از کودهای تقویتی سیلیکات پتاسیم که خاصیت سیلیکاتی دارند، برای حفظ عملکرد اقتصادی گیاهان ضروری و قابل توجیه است،

 

نکته!

سیلیکات پتاسیم با کلسیم حالت رقابت دارد، بنابراین از مصرف سیلیکات پتاسیم در زمان نیاز گیاه به کلسیم مثل زمان ارزنی شدن تا عدسی شدن پسته جدا خودداری شود.

 

مسعود مهرپرور کارشناس ارشد گیاهپزشکی
بازگشت به لیست

مطالب مرتبط