وبلاگ

پوکی پسته

پوکی پسته؟

دلایل پوک شدن پسته؟

1️⃣ عدم رشد لوله گرده تا رسیدن به تخمک
2️⃣ از بین رفتن تخمک در زمان نزدیک شدن لوله گرده
3️⃣ سقط جنین پس از تلقیح
4️⃣ عدم توانایی نفوذ لوله دانه گرده به داخل کیسه جنینی


✔ سقط تخمک و عدم تمایل کامل تخمدان در زمان گلدهی منجر به ریزش گل و یا ریزش میوه اولیه می‌شود و در برخی حالات میوه اولیه رشد می نماید اما در نهایت پوک خواهد ماند.

 

 

عوامل ایجاد کننده پوکی پسته؟

1️⃣ عوامل ژنتیکی

تحقیقات نشان داده که میزان پوکی در ارقام مختلف پسته متفاوت میباشد.
✔ بین ارقام تجاری میزان پوکی ارقام کله قوچی و اوحدی به طور معنی‌داری بالاتر از ارقام اکبری و احمد آقایی است.


2️⃣ عوامل تغذیه ای

عدم تعادل عناصر پرمصرف و کم مصرف و محدودیت های تغذیه ای بطوری که مدیریت کوددهی مناسب باغات پسته در میزان پوکی بسیار حائز اهمیت میباشد.
✔ عناصر نیتروژن، بر و مس نقش مهمی در میزان کاهش پوکی دارد.


3️⃣ عوامل هورمونی

عدم تعادل بین تنظیم کننده های رشد محرک ها و بازدارنده ها در میوه و جنین
✔ هورمون هایی مانند اکسین، جیبرلین ها و سایتوکینین در رشد میوه و رشد جنین نقش مهمی دارند.


4️⃣ گرده افشانی

عدم همزمانی گلدهی بین درختان نر و ماده, عدم رعایت نسبت مناسب درختان نر به ماده، کمبود درختان نر در باغات و عدم تولید گرده کافی
✔ در برخی از باغات پسته که درخت نر وجود ندارد پوکی بیشتر می باشد. وجود گرده زیاد می تواند از شدت پوکی بکاهد.

 

 

〉بیشتر بخوانید : جهت مشاهده مطلب گرده افشانی پسته کلیک کنید.

 


5️⃣ تنش های محیطی

تنش آفات و بیماریهای مختلف، عارضه آفتاب سوختگی، تنش خشکی، شوری و دوره های آبیاری طولانی مدت سبب افزایش درصد پوکی محصول می‌گردند.
✔ دمای بالا و گرمازدگی در زمانهای باز شدن گل ها و گرده افشانی میتواند موجب افزایش پوکی شود.

 

مسعود مهرپرور کارشناس ارشد گیاهپزشکی

 

 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط