وبلاگ

اهمیت محلول پاشی کلسیم در پسته

⇐ اهمیت محلول پاشی کلسیم در پسته ؟

حداکثر جذب کلسیم توسط گیاه در اوایل فصل رشد صورت می گیرد در مورد پسته در ابتدای تشکیل میوه پسته و در مرحله ارزنی شدن و قبل از سخت شدن دیواره ساختمانی پسته، حداکثر جذب کلسیم اتفاق می افتد.

کلسیم فقط از نوک ریشه ها قابل جذب می باشد و ریشه های جوان می توانند کلسیم را جذب کنند.

در ریشه های جوان بدلیل تشکیل نشدن حلقه کاسپاری، جذب کلسیم به خوبی صورت می گیرد. این زمان در ابتدای بهار و انتهای شهریور ماه است و علت توصیه کود نیترات کلسیم در این مقاطع زمانی همین است.

در ریشه های قدیمی نوار کاسپاری Casparian  از حمل و نقل کلسیم وآب و یون ها جلوگیری می کند.

 

دلایل کاهش یا عدم جذب کلسیم؟

⬅️ سردی هوا

⬅️ عدم جریان شیره خام و آب

⬅️ عدم وجود برگ یا برگ های کوچک

⬅️ عدم باز بودن روزنه بدلیل خشکی هوا و خشکی محیط ریشه

⬅️ غرقاب بودن محیط ریشه

 

علائم کمبود کلسیم در پسته؟

⬅️ ترک برداشتن میوه در اثر نوسانات دمایی محیط

⬅️ کلسیم در استحکام دیواره ساختمانی نقش موثری دارد و نرم بودن این دیواره حساسیت آن را به نوسانات دمایی بیشتر می کند.

⬅️ جذب و انتقال کلسیم در گیاه وابسته به تبخیر و تعرق در گیاه است.

⬅️ لهیدگی میوه پسته

⬅️ سیاه شدن نوک میوه پسته به علت عدم انتقال کلسیم

⬅️ کج و معوج شدن میوه پسته

 

 

 

 

 

⁉ زمان محلول پاشی کلسیم ؟

در ابتدای تشکیل میوه پسته از مرحله ارزنی تا عدسی شدن

 

〉سبد خرید: جهت مشاهده قیمت و خرید نیترات کلسیم کلیک کنید.

 

میزان مصرف کلسیم؟

محلول پاشی با دز مصرفی 3-2 در هزار و حداقل یک تا دو نوبت تکرار و فاصله حداقل ۷ تا ۱۰ روز بین محلول پاشی ها باشد.

*با توجه به حرکت کند عنصر کلسیم در گیاه توصیه می شود از منابعی از کلسیم استفاده شود که عناصر بر و آمینواسیدها را در خود داشته باشند، چونکه انتقال کلسیم در گیاه را تسهیل و کمک زیادی به جذب آن می کند.

 

مسعود مهرپرور کارشناس ارشد گیاهپزشکی

 

 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط