وبلاگ

نمونه برداری خاک

⇐ نمونه برداری خاک؟

اهمیت آزمون خاك؟

✔ به منظور تعیین مقدار عناصر غذایی قابل استفاده گیاه در خاک انجام می شود.

✔ بر اساس آزمون خاک می توان توصیه کودی مناسبی را در مورد مصرف بهینه عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف ارائه کرد.

✔ آزمون خاک روشی موثر برای جلوگیری از کمبود و مسمومیت های عناصر غذایی در خاک می باشد.

 

 

زمان مناسب نمونه برداری از خاك؟

بهترين زمان يك ماه قبل از كشت و يا پس از برداشت محصول و در باغات، بهترين حالت قبل از کاشت گیاه و درختكاری و یا قبل از شروع فصل رشد می باشد، که عموما این زمان ها در فصول پاییز و یا اوایل_بهار می باشد که در این ایام کشاورز وقت بیشتری داشته و بهتر میتواند نسبت به تهیه کودهای مورد نیاز و نیز مصرف آنها اقدام نماید.

 

بهترين شرايط نمونه برداری از خاک؟

⇐ موقعی که خاک از نظر رطوبت حالت گاورو داشته باشد كه عموما اين شرايط پس از گذشت ۳ روز از آبياری مزرعه و باغ پديد می آيد.

 

⁉  الگوی نمونه برداری از خاك؟

1️⃣ در زمين هايی كه شكل هندسی منظمی دارند؛ قطرهای آنها را ترسيم نموده، از محل تلاقی آنها يك نمونه و از محل راس ها با كمی فاصله نسبت به مركز و حاشیه زمین، چهار نمونه تهيه مي كنيم.

 

2️⃣ در زمين هايی با شكل هندسی نا منظم، حركت نمونه بردار به صورت زيگزاگی S يا مارپيچ W می باشد به نحوی كه در هر محل تغيير جهت، يك نمونه تهيه می گردد.

 

 

 

 

نحوه نمونه برداری از خاك؟

⇐ بهترين شيوه نمونه برداری تهيه نمونه مركب می باشد. در اين روش برحسب مساحت باغ يا مزرعه، از چندين نقطه نمونه برداری شده و نمونه های مربوط به هر عمق نقاط مختلف را با هم مخلوط می كنيم و در پايان يك نمونه كه تركيبی از خاك نقاط مختلف در عمق مشخص می باشد برای هر عمق بدست مي آيد.

بیشتر بخوانید: جهت مشاهده مطلب کوددهی زمستانه کلیک کنید.

 

عمق نمونه برداری از خاک؟

⇐ بستگی به نوع و سن گياه دارد و به صورت ميانگين برای

#چمن ها                                     ۰-۸ و ۸-۱۵ سانتی متر،

#گياهان_زراعی                                      ۰-۳۰ سانتی متر،

درختان با ريشه نيمه عميق مثل:

#مركبات، سياه ريشه ها              ۰-۳۰ ، ۳۰-۶۰ سانتی متر و

برای درختان با ريشه عميق مثل:

#پسته                         ۰-۴۰، ۴۰-۸۰ ، ۸۰-۱۲۰ سانتی متر می باشد.

 

 

 

 

مكان نمونه برداری از خاک درختان بسته به نوع آبياری؟

1️⃣ در شيوه آبياری غرقابی؟

بهترين مكان نمونه برداری در انتهای قسمت سايه انداز و در فاصله ۱/۵ تا ۳ متری كنار رديف درختان (بسته به سن درخت) می باشد.

 

2️⃣ در شيوه آبياری قطره ای؟

نمونه برداری بر اساس شيوه خيس شدگی زمين صورت مي گيرد كه ۲/۳ نمونه ها از قسمت مركزی الگوی خيس شدگی و مابقی از قسمت حاشيه الگوی خيس شدگی انجام می گيرد.

 

 

نکات مهم جهت نمونه برداری از خاک؟

⬅️ در نمونه برداری از خاك رنگ خاك، بافت خاك، شيب زمين و نحوه مديريت مزرعه و باغ را بايستی مورد توجه قرار داد.

⬅️ نمونه خاک باید عاری از خرده سنگ ها، آشغال، تكه های چوب، علف های هرز و… باشد.

⬅️ در حین نمونه برداری از خاک نباید کلوخه های خاک را حذف کرد، بلکه آن ها را باید خرد نمود و همراه نمونه نگه داشت.

⬅️ ایده آل ترین نمونه خاک بایستی حداقل ۴۰۰ گرم وزن داشته باشد. جهت انجام آزمایشات خاک آورده شده از مزرعه باید ۱-۱/۵ کیلوگرم باشد.

⬅️ قبل از ارسال نمونه ها به آزمایشگاه، باید آنها در هوای آزاد روی یک مقوا، كيسه يا گونی تميز پهن و خشک شوند که به آن اصطلاحاً خاک هوا خشک می گویند.

⬅️ باید محل نمونه برداری، عمق نمونه برداری، تاریخ نمونه برداری و نوع محصول یادداشت شود.

 

مسعود مهرپرور کارشناس ارشد گیاهپزشکی

 

 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط